vesnice Ležákyvypálená vesnice

Obec Ležáky

Na pietním místě Ležáky, nacházejícím se 13 km od Stanského mlýna, si můžete připomenout děsivou kapitolu naší historie. Tato osada byla dne 24. června 1942 vypálena gestapem a její obyvatelé vyvražděni.

Co předcházelo tragédii v Ležákách?

Ležáky byly původně osadou o osmi domcích na říčce Ležák. Po vypuknutí II. světové války byly na území dnešní České republiky vysazovány parašutistické skupiny organizované exilovou vládou v Británii. Jejich cílem bylo posílení odboje a pořádání akcí proti německým okupantům. V květnu roku 1942 provedla skupina Anthropoid atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tato událost spustila vlnu teroru proti českému obyvatelstvu, tzv. heydrichiádu. 10. června 1942 byla jako výstraha vypálena středočeská obec Lidice. O čtrnáct dní později postihl stejný osud i Ležáky, kde byla ukrývána radiostanice Libuše zajišťující spojení s Londýnem.

Vyhlazení osady Ležáky

Dne 24. června 1942, krátce po poledni, obsadily jednotky gestapa obec Ležáky a probíhala kontrola policejních přihlášek obyvatelstva. Následně byli všichni obyvatelé včetně žen a dětí odvezeni do Pardubic, kde byli dospělí zavražděni, stejně jako čtyřicet spolupracovníků odboje. Děti byly odeslány do plynových komor. Pouze dvě dívky byly uznány vhodnými k poněmčení a byly pod jinými jmény odvezeny do Německa na převýchovu. Domy v Ležákách byly vyrabovány, vypáleny a srovnány se zemí.

Pietní území Ležáky

V současnosti se na místě bývalé osady Ležáky nachází památník obětem s expozicí nazvanou „Ležáky - osada, která nemlčela“. Návštěvníci zde mohou shlédnout různé exponáty související s odbojem v Ležákách, např. duplikát vysílací stanice Libuše, snímky vypálené vesnice nebo oděv nejmladšího zavražděného obyvatele Ležáků. Na místech vypálených domů jsou vybudovány pomníky a nad osadou se tyčí trnová koruna. Správa areálu pořádá pravidelně různé akce a semináře k uctění památky obětí ležácké tragedie a k připomenutí zrůdnosti nacismu.

Internetové stránky vytvořil DUOWEB.cz