Toulovcovy maštalemikroregion a přírodní pískovcové útvary

Toulovcovy maštale

Přírodní rezervace Toulovcovy maštale se nachází nedaleko Proseče u Skutče, tedy asi 25 kilometrů od penzionu Stanský mlýn. Projít se zde můžete pískovcovým skalním městem, ve kterém podle pověsti přebýval loupeživý rytíř Toulovec. Najdete tu mnoho hlubokých údolí, jeskyní a skal pojmenovaných podle toho, co lidem připomínaly. Můžete tak obdivovat například Kolumbovo vejce nebo Panský stůl. Vyskytují se tu také vzácné a chráněné rostliny a živočichové, například mlok skvrnitý nebo různé kapraďorosty.
Oblast přírodní rezervace Toulovcovy maštale je hustě křižována turistickými značenými trasami a rovněž cyklotrasami. Dobrým výchozím bodem je třeba Bor u Skutče, odkud se můžete vydat po červené značce přímo do centra Toulovcových maštalí. Cestou minete několik studánek, které se v této oblasti hojně vyskytují, a také Dudychovu jeskyni. Dál můžete pokračovat třeba k nové Toulovcově rozhledně, kam ale vede pouze cyklistická stezka, nebo se můžete vrátit do Boru po jiné trase. Na výběr je jich několik. Můžete ale také navázat procházkou do sousedících Městských maštalí, ve kterých můžete obdivovat například skalní útvary Liščí díra, Hrad a Deštník. Jedná se o velmi klidnou a příjemnou lokalitu, ideální místo pro odpočinek od starostí všedního uspěchaného života.

Zámek Nové Hrady

Mezi největší chloubu mikroregionu Toulovcovy maštale patří bezesporu nově zrekonstruovaný zámek Nové Hrady. Tato půvabná rokoková stavba z 18. století je také nazývána „České Versailles“ nebo „Malý Schonbrunn“. Je to architektonicky velmi cenný objekt, který prochází od roku 1997 rozsáhlou citlivou rekonstrukcí. První nádvoří tak bylo zkrášleno francouzskou zahradou s fontánou a upravenými květinovými záhony. Na druhém nádvoří byla zřízena okrasná zeleninová zahrada a také přírodní amfiteátr ze stříhané zeleně. Zrekonstruován byl i barokní šprýchar, kde se nyní nachází První české muzeum cyklistiky. Posilnit se můžete v zámecké restauraci nebo se občerstvit v zámecké kavárně. K zámku vede červená turistická trasa a také příjemná cyklotrasa.

Pískovcové sklepy ve Zderazi

V těsné blízkosti Toulovcových maštalí se rozléhá obec Zderaz. Zajímavá je především pískovcovými podzemními obydlími, jejichž původ je nejasný. Je možné, že v nich přebývali chudí, kteří si nemohli postavit vlastní dům, pravděpodobné ale je i to, že byly vybudovány za třicetileté války jako úkryt pro majetek a úrodu před vojsky. Za doby temna mohly tyto sklepy také sloužit k tajným obřadům a setkáním nekatolického obyvatelstva. U některých podzemních místností je patrné, že v nich byly řemeslné dílny. Tento systém pískovcových sklepů je v Čechách ojedinělý. V roce 1999 byla započata rekonstrukce prvního z těchto obydlí, domu s č.p. 32, který je již přístupný veřejnosti. Obec plánuje do budoucna obnovu i dalších sklepení. I do Zderazi vede turistická stezka a značená trasa pro cykloturisty.

Internetové stránky vytvořil DUOWEB.cz